Text- och samtalsforskning

Foto: Adobe Firefly / Institutionen för nordiska språk.

Forskning om texter och samtal i olika verksamheter

Vår forskning om text och samtal genomsyras av ett samhällsperspektiv. Vår grundsyn är att språket både formas av och har en potential att förändra sitt sammanhang.

Vi studerar vad man gör genom texter och samtal i olika verksamheter. Det innebär att vi intresserar oss för hur språket används i specifika kontexter, till exempel texters roll i beslutsfattande eller samtalets betydelse i sjukvården.

Vi undersöker också relationen mellan samhälleliga förändringar och skönlitterära texter, genom att studera hur samtida uppfattningar om språk tar sig uttryck i litterära texter runt förra sekelskiftet. I flera studier tillämpas ett kritiskt perspektiv som sätter fokus på att avtäcka underliggande normer och föreställningar.

Sammantaget visar vår forskning hur språkvetenskap kan bidra till en bättre förståelse av hur människor hanterar komplexa samhällsutmaningar som social ojämlikhet, klimatförändringar och antibiotikaresistens.

 

Vem forskar om vad?FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin