UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. I arkivet kommer samtliga UPP-NOS sedan 2005 att tillgängliggöras längre fram.

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Här nedan följer en översikt över det senaste numrets innehåll.

Till institutionens kalendarium

Disputation

25 maj. Anna Ingves: Vägar mot ett svenskt ordförråd: Nyanlända ungdomars ordförrådsutveckling på språkintroduktionsprogrammet. Opponent: Christina Lindqvist. Plats: Humanistiska teatern, kl. 10.15.

Läs avhandligen här

 

16 maj, Riksantikvarieämbetet i Stockholm, kl. 9.00–16.30. Heldagsrunråd om Erik Brate (1857–1924). Den 1 april i år var det hundra år sedan runologen Erik Brate gick ur tiden. Detta uppmärksammas genom ett heldagsrunråd kring honom och hans runologiska verksamhet.

Anmälan om deltagande ska vara Magnus Källström tillhanda senast onsdagen den 3 maj på adress: magnus.kallstrom@raa.se

21 maj. Språkrådets seminarier. Adam Horn af Åminne, Från vi ärom till vi är. Språklig förändring och svenskans verbböjning. Plats: Språkrådet i Stockholm eller via Zoom, kl. 14.30–16.00.

22 maj. Adolf Noreen-föreläsning: En glad doldis – Olof Östergren och Nusvensk ordbok. Louise Holmer, Göteborgs universitet berättar om Olof Östergren och hans livsverk Nusvensk ordbok. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet, kl. 14.15–16.00.

28 maj. Webinarium om UHRs utvecklingsprojekt kopplade till akademisk litteracitet. Plats: Via Zoom, kl. 15.30–16.30.

21–23 maj 2024. ELE2024. Åbo akademi University, Vaasa. The theme of the conference, Breaking Boundaries for Language Education, aims to explore language education from a variety of perspectives, embracing ELE’s broad definition of language education. Läs mer här.

21–23 maj 2024. Conference Unraveling Linguistic Productivity: Insights into usage, processing and variability. Ghent University (Belgium). The aim of the conference is to bring together linguists and psycholinguists from different horizons who are interested in linguistic productivity. Läs mer här.

23–24 maj 2024. Conference in Nuuk, May 2024: Language ideologies and inequality with a perspective on the Arctic. Läs mer här.

3–4 juni 2024. Grammatik i Norden (GRAMINO) 4, Sigtunastiftelsen. Syftet med konferensen är att samla forskare som undersöker grammatiska förhållanden i nordiska språk. Läs mer här.

12–14 juni 2024. 16:e konferensen för Nordiska språk som andraspråk, NORDAND16. Konferensen arrangeras av svenskämnet inom institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Platsen för konferensen är Södertörns högskola, Flemingsberg. Kontakt: nordand16@sh.se. Läs mer här.

13–14 juni 2024. SLBI 2024. Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective. Platsen för konferensen är Uppsala. Läs mer här.

17–19 juni 2024. Sällskap för östnordisk filologis sjätte internationella konferens
i Helsingfors. Konferensen arrangeras av Institutionen för språk- och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet. Platsen för konferensen är Finska Litteratursällskapets festsal i centrum av Helsingfors.
Kontaktperson: Harry Lönnroth.

8–11 juli 2024. ICLaVE|12 Wien. 12th International Conference on Language Variation in Europe. Start of paper, poster and multimedia submission: 1 November 2023. Läs mer här.

19–23 augusti 2024. The 28th International congress of onomastic sciences i Helsingfors, Finland. Temat är “Sustainability of names, naming and onomastics”. Läs mer här.

19–20 september 2024. OFTI 40 2024 i København. Temaet for konferencen bliver ”CA: praksisser og praktikere”. Läs mer här.

26–28 november 2024. SMDI-konferens, Luleå. Den sextonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Temat är ”Framtidens svenskämne - tradition och förnyelse”. Läs mer här.

6–7 februari 2025. Forum för Textforskning (FoT) 17. Konferensens tema är Text och demokrati. Läs mer här

8–9 maj 2025. Svenska språkets historia 18. Institutionen för nordiska språk star som värd för konferensen. Läs mer här.

Isländska sällskapet: 21 maj, kl 18.00, Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet. Vid sammankomsten installeras prof. Henrik Williams som hedersledamot i sällskapet. Henrik kommer också att hålla årsmötets traditionella föredrag och tala över ämnet "Ve över Völuspá: En eddadikts olyckliga öden".

Dagordningen publiceras senast en vecka före mötet på hemsidan. Efter föredraget blir det sedvanlig eftersits med lätt förtäring till självkostnadspris i institutionens personalrum. Ingen anmälan krävs. Alla intresserade är varmt välkomna.

Adolf Noreen-sällskapet: 22 maj, kl 13.30–14.00, Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet.

Linnéuniversitetet utlyser tjänst som lektor respektive adjunkt i svenska språket med didaktisk inriktning. Sista dag för ansökan är 20 maj.

Lektor
Universitetsadjunkt

Lantmäteriet utlyser tjänst som Utredare ortnamn, Gävle. Sista dag för ansökan är 29 maj.

Utredare

Karlstads universitet utlyser tjänst som Doktorand i humanistiska studier med inriktning mot svenska språket. Sista dag för ansökan är 9 juni.

Doktorand


Här kommer UPP-NOS-arkivet att tillgängligöras.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin