Kurser för utbytesstudenter

Alla våra kurser ges på svenska (eller norska eller danska). Du ska alltså kunna så mycket svenska när du kommer att du kan följa undervisningen utan problem: Minst B2-nivå på den europeiska CEFR-skalan.

Institutionen för nordiska språk ger kurser om det mesta som rör studiet av det svenska språket: Grammatik, språkhistoria, språksociologi, textanalys, runkunskap med mera. Om du vill fokusera på det nordiska kan du läsa Nordiska språk. Här ingår även isländska, danska och norska.

Om du istället vill förbättra din språkfärdighet i svenska ska du läsa våra kurser i akademisk svenska för studenter med svenska som främmande språk.

Det vanliga är att man läser 30 högskolepoäng (ECTS) per termin. Detta motsvarar 4 kurser om 7.5 högskolepoäng. Beteckningarna A, B och C som finns i en del kursnamn refererar inte till den europeiska skalan för språkfärdighet (CEFR). A betyder första terminen i ett ämne, B betyder andra terminen i ett ämne, C betyder tredje terminen i ett ämne.

Som utbytesstudent/stipendiat kan du välja relativt fritt mellan våra kurser.

Svenska språket

Nordiska språk

Akademisk svenska för studenter med svenska som främmande språk

Alla kurser och program vid Institutionen för nordiska språk

Ansökan

För att kunna söka om utbyte ska du först vara nominerad av din kontaktperson vid ditt hemuniversitet. När du är accepterad får du instruktioner om hur du ska söka. Ansökningsprocessen sker via ansökningssystemet MoveOn.

När du söker via MoveOn får du ett T-nummer som är ett tillfälligt personnummer och blir då också etablerad i universitetets datasystem. Med ett T-nummer kan du få tillgång till webbresurser för studenter som lärplattform och studentmejl. Det är också i MoveOn du söker dina kurser.

Deadline för ansökan i MoveOn är 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Foto: Mikael Wallerstedt

Ankomst

Du får besked om rekommenderade ankomstdatum via din kontaktperson på institutionen. Dessa dagar ordnar universitetet shuttle från Stockholm Arlanda Airport till Uppsala.

Universitetet och studentkåren har ett välkomstprogram för utbytesstudenter vid terminsstart och Institutionen för nordiska språk arrangerar en välkomstfika.

Träffa gärna din kontaktperson i Uppsala när du har kommit, du får instruktioner om mottagningstider i god tid. Det är kontaktpersonen vid Institutionen för nordiska språk som signerar dina olika dokument, t.ex. Arrival Certificate och som du ska kontakta om du vill byta en kurs.

Uppsala är en riktig cykelstad. Om du har möjlighet är det bra att ta med en cykel. Det är inte möjligt att hyra cyklar i Uppsala, och vid terminsstart kan det till och med vara svårt att köpa en begagnad cykel.

Uppsala universitets välkomstprogram

Bostad

Om du kommer som utbytesstudent eller stipendiat kan du söka bostad via Housing Office.

På Housing Office hemsida finns instruktioner om hur du ska göra för att söka bostad. Du kan bara söka bostad om du har blivit nominerat i förväg av institutionen. De flesta studentrum för utbytesstudenter ligger i Studentstadens tre stora studentområden Flogsta, Kantorn och Rackarberget. Här bor man tillsammans med svenska studenter som man delar kök med.

I regel finns det bostad till alla som vill komma, men eftersom det råder bostadsbrist i Uppsala och antalet utbytesstudenter är konstant stigande kan vi inte garantera att du får bostad.

Sök bostad via Housing Office

Läs om våra bostadsområden


Kontaktperson för utbytesstudenter och stipendiater vid institutionen:

För mer information om våra kurser:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin