Anvisningar för ansökan

[Uppdaterad mars 2024]

På denna sida informerar vi om hur du ansöker till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för nordiska språk. Innan du skriver en ansökan bör du ha tagit del av den allmänna studieplanen, särskilt vad gäller reglerna för behörighet.

Till den allmänna studieplanen (pdf)

Ansökan ska bestå av följande delar:

Behörighet och personligt brev

Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”). I det digitala ansökningssystemet efterfrågas ett personligt brev. Här ber vi att du i första hand beskriver din allmänna och särskilda behörighet. Ange ämnen och poäng på grundläggande och avancerad nivå.

Om du inte uppfyller de i den allmänna studieplanen särskilt angivna kraven, utan menar att du ”inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper”, så förklarar du här på vilket sätt. Notera att ”motsvarande kunskaper” förutsätter att både utbildningen i sin helhet och behörighetsgivande självständiga arbeten ska ha en inriktning mot nordiska språk, svenska språket eller svenska som andraspråk.

Exempel på hur specifikationen av behörighet kan utformas kan du ladda ned. (Du kan även, om du uppfattar det som viktigt, lämna andra upplysningar i ditt personliga brev som inte framgår av andra handlingar.)

Ladda ned exempel på behörighetsspecifikation Pdf, 549 kB.

Meritförteckning

Bifoga meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Meritför­teckningen bör utformas i enlighet exemplet:

Ladda ned exempel på meritförteckning Pdf, 124 kB.

Examensbevis

Bifoga vidimerade kopior på examensbevis

Uppsatser

Bifoga uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.

Avhandlingsplan

En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver ett projekt som du skulle vilja genomföra inom ramen för din forskarutbildning. Disponera gärna planen utifrån följande huvudrubriker:

  • Titel
  • Motivering av ämnet
  • Syfte och frågeställningar
  • Teoretiska utgångspunkter
  • Metod och material
  • Tidsplan och genomförbarhet
  • Referenser

Skicka in ansökan

Ansökningshandlingarna sänds in elektroniskt med hjälp av ett särskilt ansökningssystem via den länk som återfinns i utlysningen.

I ansökningssystemet finns möjlighet att ladda upp rekommendationsbrev, men vi tar ingen hänsyn till sådana i denna rekryteringsprocess. Vänligen bortse därför från denna möjlighet.

Frågor angående ansökan besvaras av studierektorn för utbildning på forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin