Doktorander och avhandlingsämnen

Ankarström, John: Kilkonstruktionen som syntaktiskt fenomen ur ett språkhistoriskt perspektiv. Handledare: David Håkansson, Eric Lander (bitr.)

Begovic, Nina: Grundläggande läs- och skrivundervisning inom utbildning i svenska för invandrare. Handledare: Natalia Ganuza, Silvia Edling (bitr.)

Björkquist, Vincent: Nyhetskommentarer i sociala medier som kompletterande journalistik. Handledare: Andreas Nord, Marie Sörlin (bitr.), Hanna Sofia Rehnberg (bitr)

Busing, Charlotta: Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet. En receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok Handledare: Andreas Nord, Henrik Williams (bitr.)

Bäcklund, Majken: Svenska nakna nominalfraser. Handledare: David Håkansson, Joakim Nivre (bitr.).

Edgren, Matilda: Flerordsprepositioner i svenskan – syntaktisk status i dag och uppkomst. Handledare: David Håkansson, Fredrik Valdesson (bitr.)

Entzenberg, Sonja: Kvinnors tillnamn 1860–1920 i Borgholm och Böda. Handledare: Marco Bianchi, Katharina Leibring (bitr.)

Fägrell, Jack: Gymnasiearbetet – vetenskap och vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan. Handledare: Andreas Nord, Maria Westman (bitr.)

Hedberg, Johan: Släktnamnsbyten och släktnamnsbytare i Sverige åren 1925–2018. Handledare: Ulla Börestam, Märit Frändén (bitr.)

Helland, Per Arne: Dialekter i Härjedalen, särskilt (f.d.) Svegs socken. Handledare: Björn Melander, Gustav Bockgård (bitr.)

Ingves, Anna: Nyanlända ungdomars ordförrådsutveckling på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Handledare: Natalia Ganuza, Ute Bohnacker (bitr.)

Järnefelt, Pia: Förstaspråkstalares och avancerade andraspråkstalares processning och förståelse av svenska modal- och diskurspartiklar. Handledare: Natalia Ganuza, Gunnar Norrman (bitr.)

Karlin Björk, Simon: De nordiska ortnamnen på -arna(r) och -ærni(i). Handledare Staffan Nyström, Henrik Williams (bitr.), Svante Strandberg (bitr.)

Landh, Therese: Svenskspråkiga barns verbböjning. Handledare: David Håkansson, Josefin Lindgren (bitr.)

Leibring Svedjedal, Carin. Transpersoners egen­valda självbenämningar och diskursiva benämningar i samtida svensk feministisk debatt. Handledare: Björn Melander, Karin Idevall Hagren (bitr.)

Mark, Malin: Avståndsskyltar under coronapandemin: (hälso)politiska diskurser i stadslandskapet 2021–2022. Handledare: Gustav Bockgård, Andreas Nord (bitr.)

Mård, Birger: Fornsvenska binamn i ett socialt perspektiv. Handledare: Lasse Mårtensson, Alexandra Petrulevich (bitr.)

Möller, Martina: Dimensionalitet i läsförståelseprov. Handledare: Björn Melander, Maria Rasmusson (bitr.)

Orrbén, Sofia: Att göra rätt – språkets betydelse för bemötande och processuell rättvisa. Handledare: Andreas Nord, Karin Idevall Hagren (bitr.)

Pfister, Linda: Normkonstruktion i vägledande domar om ensamkommande barns humanitära skäl. Handledare: Anna-Malin Karlsson, Marco Bianchi (bitr.)

Skog, Daniel: Patientens tilltro till sin egen förmåga: En samtalsanalytisk studie av rutinbesök mellan diabetesspecialister och ungdomar med typ 1 diabetes. Handledare: Anna Lindström, Beatrice Kennedy (bitr.), Inger Wahlström Johnsson (bitr.).

Tsiouris, Mikael: Modala hjälpverb i älvdalska. Handledare: Gustav Bockgård, Henrik Bergqvist (bitr.)

Vikström, Lisa: Vem har rätt till ortnamnen? Ortnamnsvård 1964– 2021. Handledare: Alexandra Petrulevich, Andreas Nord (bitr.)

Wenell, Linnea. Det digitala som diskurs och praktik: Representationer av det digitala i högstadiets svenskämne. Handledare: Björn Melander, Yvonne Hallesson (bitr.)

Zart, Milena. Klimatförändring under förhandling: En diskursanalys av den samtida svenska klimatdebatten. Handledare: Björn Melander, Anna Vogel (bitr.)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin