Forskningsseminariet Learning and Teaching Languages (LaTL)

Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande. Vi presenterar egen forskning och bjuder in externa forskare inom våra kunskapsområden engelska och moderna språk samt flerspråkighet, mångfald och inkludering.

Vid seminariet behandlas frågor med utgångspunkt i skolspråken engelska, moderna språk och modersmål eller i flerspråkighet. Frågeställningarna kan handla om språkvetenskap, språkinlärning, språkutveckling, språkundervisning eller bedömning av språkkunskaper samt om språk i relation till nyanländas lärande och inkludering.

Tid: onsdagar 13:15-15:00
Kontaktperson: Birgitta Hellqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin