Utbildningssociologi

Foto: Mikael Börjesson

Utbildningssociologi undersöker förhållandet mellan utbildning, ekonomi och politik samt social skiktning och rörlighet, liksom relationen mellan utbildning och kultur, dess roll både för att bevara det bestående samhället och för att förändra det.

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Kontakt

Mikael Börjesson, Ida Lidegran

Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE)

SIHE bildades hösten 2017 för att samordna, genomföra och sprida forskning och kunskap.

Om SIHE

I flertalet utbildningssociologiska studier anläggs två perspektiv. Å ena sidan utforskar vi utbildningsstrategier, dvs. hur individer och grupper med olika tillgångar använder utbildningssystemet. Å andra sidan vill vi förstå hur den sociala värld ser ut i vilken dessa strategier utvecklar sig, dvs. fältet av utbildningsinstitutioner. Detta fält utgörs inte av lärosäten, skolor och utbildningsinriktningar tagna för sig, utan av systemet av relationer mellan dem, av de positioner de intar i förhållande till varandra och av den historia som skapat dessa positioner. Ett särskilt intresse ägnas åt förhållandet mellan vad studenter, elever eller lärare har i bagaget (kulturellt kapital och andra tillgångar) och den ordning som råder inom utbildningsväsendet. Ännu ett huvudintresse gäller relationen mellan utbildning och yrkeskarriärer inom skilda sociala fält så som ekonomins, politikens eller kulturens. I flertalet projekt anläggs historiska perspektiv.

Nätverk

Forskningsplattformar

Forskningsgruppen för kultur- och utbildningssociologi (SEC) har forskningsplattformar inom olika forskningsområden.

Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

I Kalendariet finns information om tid och plats för de högre seminarierna.

Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Seminarier och andra evenemang organiserade av forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) finns här.

Comeniusseminariet

På Comeniusseminariet presenterar forskare från olika universitet och akademiska discipliner utbildningshistorisk forskning om skilda teman och tidsepoker.

Vissa tisdagar. Vanligen 15.15 - 17.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Henrik Pålsson-Edgren

Våren 2024

2024-02-20
Comeniusseminarium med Jörgen Mattlar

Från 'anti textbook ethos' till läroboksrenässans
Språk: Svenska
NB Lokal - 12:128

2024-02-21
90% seminarium - Nubin Ciziri

(Dis)integrating Families: Refugees' historical inheritance and their encounter with education in Sweden
Kommentator: Bolette Moldenhawer, Docent Emeritus, Köpenhamns universitet
Språk: Engelska

2024-03-22
Disputation - Pablo Lillo Cea

The World-Class Ordination: A field theory approach to the study of global university rankings
Opponent: Yves Gingras, Professor vid historiska institutionen, Université du Québec à Montréal; och Vetenskaplig ledare vid Observatoire des sciences et des technologies
Språk: Engleska
NB Lokal och Tid - Universitetshuset, Sal IX, kl. 13.15

2024-03-26
Utbildningssociologisk seminarium med Caroline Bertron

Studying Global Elites at Swiss Boarding Schools
Språk: Engelska
NB Lokal och Tid - Rum 21:136, Blåsenhus, kl. 15.15-17.00.

2024-03-27
50% seminarium - Corinne Platten
National needs, global goals. Internationalization and the Case of Teacher Education in Sweden and France
Kommentator: Caroline Bertron, Universitetslektor i sociologi, L'Université Paris 8
Språk: Engelska

2024-04-10
50% seminarium - Anna Soloveva
Applying a quantitative intersectional approach to studying social inequalities in education
Språk: Engelska

2024-04-19
Disputation - Jenny Waddling

2024-04-23
Comeniusseminarium med Synne Myrebøe

Disciplin, disciplinering och discipler. Idéhistoria och dess begärspraktiker sedan 1989
Språk: Svenska
NB Lokal - 12:128

2024-05-08
50% seminarium - Caitlin McEvoy

2024-05-15
90% seminarium - Emma Hellström

Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt: förhandlingen om folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning, 1920–1969
Kommentator: Urban Claesson, Professor i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Språk: Svenska

2024-05-29
10% seminarium - Aifric Doherty

Meritocracy in Higher Education: Ideal, Myth or Tyranny?
Språk: Engelska

2024-06-05
50% seminarium - Lisa Högkil

Hösten 2024

2024-10-16
Gemensamt seminarium med HERO - Andreas Melldahl och Martin Gustavsson
Organisering och finansiering av högre utbildning 1958–2020
Språk: Svenska

Huvudansvarig: Mikael Börjesson, Ida Lidegran
Medlemmar: Mikael Börjesson, Ida Lidegran, Lisa Backman, Anna Bennich-Björkman, Ylva Bergström, Emil Bertilsson, Johan Boberg, Daniel Bolander Blomberg, Donald Broady, Philippa Brunner-Heywood, André Bryntesson, Nubin Ciziri, Astrid Collsiöö, Tobias Dalberg, Aifric Doherty, Henrik Pålsson-Edgren, Håkan Forsberg, Mette Ginnerskov-Dahlberg, Rebecka Göransdotter, Agnes Hamberger, Ashley Haru, Emma Hellström, Lisa Högkil, Helena Braga Kestener, Emma Laurin, Pablo Lillo Cea, Moa Lindqvist, Caitlin Mc Evoy, Joakim Olsson, Mikael Palme, Tommie Petersson, Corinne Platten, Sharon Rider, Ricardo Xavier Cevallos Salgado, Anna Soloveva, Jennifer Waddling, Ola Winberg, Dag Blanck, Martin Gustavsson, Andreas Melldahl, Andreas Åkerlund, Maria Törnqvist

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Uppsala universitet inrättade 2006 som första lärosäte i Sverige Utbildningssociologi som forskarutbildningsämne.

Allmän studieplan för forskarutbildning i Utbildningssociologi, fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Allmän information till den som funderar på att bli doktorand vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Forskarutbildningen i utbildningssociologi bedrivs i anslutning till forskningsgrupper Studier i utbildnings- och kultursociologi (SEC) och Uppsala Studies of History and Education (SHED).

För mer upplysningar, kontakta studierektor för forskarutbildningen i utbildningssociologi, David Sjögren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin