Samverkan vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

På den här sidan lyfter vi fram några exempel på hur vi utbyter kunskap och kompetens både inom och utanför akademin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin