Forum för skolsamverkan

Forum för skolsamverkan (FoSam) sätter skolledare, förskollärare och lärare i förbindelse med forskare, så att praktikens egna frågor kan bli föremål för forskning.

Vi fungerar som en regional plattform med uppdrag att initiera och organisera samverkan mellan Uppsala universitet och våra medlemskommuner. Syftet är att skapa samarbeten som är ömsesidigt berikande - de ska stärka såväl skolans verksamhetsutveckling som universitetets lärarutbildningar och forskning. Just nu består vår verksamhet av forskningscirklar, gemensamma mötesplatser och föreläsningar med fokus på undervisning och pedagogiskt ledarskap.

Våra medlemskommuner med FoSam-avtal är: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar.

FoSam:s verksamhet samfinansieras av Uppsala universitet genom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper och medlemskommunerna.

Föreläsningar

FoSam arrangerar digitala föreläsningar för förstelärare och förskollärare med ansvar för att leda sina kollegor genom förändring och utveckling. Även rektorer bjuds in. Temat för föreläsningarna är forskning om undervisning i relation till pedagogiskt ledarskap.

Kommande föreläsningar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin