Aktiviteter

Workshops

Workshopar arrangeras av forskarskolan för att ge doktoranderna möjlighet att lära sig om och diskutera metodologiska och etiska frågor som är angelägna under olika stadier av avhandlingsarbetet. Samtliga handledare bjuds in till workshoparna, som blir tillfällen för juniora och seniora forskare att tillsammans diskutera kvalitet och etik i avhandlingsarbetet.

 

Textseminarier

Textseminarier där doktoranderna får möjlighet att diskutera sina texter med doktorandkollegor och internationella forskare från forskarskolans referensgrupp arrangeras också.

Konferenser

Under forskarskolans konferenser får doktorander möjlighet att presentera sina arbeten och knyta kontakter med nationella såväl som internationella forskare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin