Doktorander

Foto Helena Braga Kestener

Helena Braga Kestener

Doktorand vid Uppsala universitet.
Helenas huvudsakliga forskningsintresse är hur digitaliseringen av utbildning, särskilt virtuella klassrum, påverkar lärar-elevrelationer. Hon är även intresserad av studier om barndom i relation till utbildningssystem och olika perspektiv på den formella utbildningens roll i studenters liv och formning.

Foto Daniel Buller

Daniel Buller

Doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Daniel studerar ungdomars smak och preferenser gällande fysisk aktivitet och olika sätt/praktiker att fysiskt aktivera sig på. Studien utgår från hur ungdomars olika förutsättningar påverkar smak, val och möjligheter..

FotoAstridHultinSvensk

Astrid Hultin Svensk

Doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan.
Forskningsområden: Idrottspolitik, sociologi samt pedagogik.
Avhandling: Fostran inom det gränslösa landet.

Foto Lisa Högkil

Lisa Högkil

Doktorand vid Uppsala universitet.
Lisa utforskar hur kunskap och lärande står i relation till kropp, rum och tid i sin avhandling. Genom att följa familjer inom idrottens och den klassiska musikens eliter vill hon fånga hur dessa förhåller sig till formen för sina respektive läropraktiker, för att kunna visa på en motpol gentemot den samtida skolans utveckling kantad av digitalisering, effektivisering och frikoppling från tid och rum, kropp och fysisk interaktion.

Foto Joakim Olsson

Joakim Olsson

Doktorand vid Uppsala universitet.
Joakim doktorerar i utbildningssociologi och undersöker digitaliseringen av livet och lärandet, mer specifikt hur elevers sociala förutsättningar och resurser relaterar till olika digitala och fysiska vanor i och utanför skolan och hur dessa sammantaget inverkar på sådant som skolresultat, koncentrationsförmåga, motivation och välmående.

Foto Yantri Sastrawan

Yanti Sastrawan

Doktorand vid Södertörns högskola.
Yanti är doktorand i media och kommunikation. Hennes forskning handlar främst om att identifiera agency i utbildningens digitalisering.

Foto Saralie Sernhede

Saralie Sernhede

Doktorand vid Södertörns högskola.
Saralie doktorerar i media och kommunikation. Hon undersöker Fridays for Future (FFF) som en alternativ plats för lärande, samt hur medier möjliggör lärande inom klimatrörelsens globala nätverk.

Foto Lisa Svärling

Lisa Svärling

Lisa doktorerar i idrottsvetenskap och i hennes avhandlingsprojekt studerar hon omklädningsrum och tonårstjejers omklädningsrumspraktiker.

FotoAstridHultinSvensk

Azul Romo Flores

Doktorand vid Södertörns högskola.
Azuls forskningsprojekt avser att analysera framväxten och utvecklingen av esportsutbildningar i svenska gymnasieskolor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin