Kurser

Inom ramen för forskarskolan Skola, sport, skärm ges fyra doktorandkurser som särskilt anpassats efter forskarskolans inriktning och som forskarskolans doktorander läser gemensamt.

Temakurs 1

Introduktion Skola, sport, skärm, 7,5 hp

Kursen introducerar forskarskolans gemensamma teman och spänner över alla tre forskningsmiljöer.

Temakurs 2

Samtida riktningar i medievetenskapen med utbildningsvetenskaplig profil, 7,5 hp

Kursen behandlar samtida medievetenskaplig forskning med utbildningsvetenskaplig relevans med särskilt fokus på dess (vetenskaps)teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser.

Temakurs 3

Utbildningssociologi, traditioner, 7,5 hp

Kursen ger en bred introduktion till utbildningssociologin och vidare samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner.

Temakurs 4

Idrottsvetenskap: pedagogiska perspektiv, 7,5 hp

Kursen behandlar lärprocesser och värdepraktiker inom ungas rörelsekulturer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin