Organisation

Styrgrupp

Mikael Börjesson, vetenskaplig ledare för Skola, sport, skärm: värdeladdade lärande praktiker, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Ida Lidegran, professor i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Karin Redelius, professor i idrottspedagogik, Gymnastik- och idrottshögskolan

Medverkande forskare

Emil Bertilsson, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Johan Boberg, fil. dr. i filosofi, Uppsala universitet

Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Åsa Bäckström, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Michael Forsman, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

John Hellström, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Stockholms universitet

Susanne Johansson, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Emma Laurin, fil. dr. i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Paul Sjöblom, docent i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Joakim Åkesson, fil. dr. i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Koordinator

Felix Bengtsson, forskningsassistent, Uppsala universitet

Internationell referensgrupp

Till forskarskolan finns en internationell referensgrupp knuten. Referensgruppen utgörs av internationella forskare med god kompetens inom centrala områden för forskarskolans inriktning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin