Forskningsseminarier

Institutionen har ett varierande antal forskningsseminarieserier. Ett stående seminarium är det allmänna seminariet.

Institutionen har också forskarutbildningsseminarier för institutionens doktorander.

Allmänna seminariet

Institutionens allmänna seminarieserie behandlar (som titeln antyder) alla psykologins delområden och innehåller både bidrag från institutionens egna forskare och från nationella och internationella gäster. Nivån på dessa seminarier förutsätter normalt en viss förkunskap inom psykologi och riktar sig därför främst till institutionens egna anställda, men vi välkomnar även externa deltagare och studenter som har motsvarande kunskaper.

Allmänna seminariet, som i allmänhet har formen av en föreläsning som följs av en frågestund, hålls vanligen mellan antingen 10.15 och 12 eller 11.15 och 12 på fredagar, men det förekommer även att seminariet hålls under andra veckodagar. För detaljer om tid och plats hänvisas till kalendariet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin