Psykologialumnerna

Alumnföreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter och anställda vid institutionen.

För institutionens del innebär det att kunna få bidrag till såväl undervisning som forskningsuppslag. För nuvarande studenter betyder det en värdefull kontakt med yrkeserfarna. För yrkeserfarna betyder det tillgång till nätverk, tillgång till aktuell forskning och möjligheter att påverka dagens studenter och utbildning. Det förs en kontinuerlig dialog mellan alumnföreningen, institutionen och studenterna.

Alumnföreningen har en styrelse och verksamheten regleras i stadgar. En av de arbetsuppgifter som alumnföreningen har arbetat med är införandet av mentorer på psykologprogrammet. Föreningen har även erbjudit seminarieverksamhet och forskningsträffar. För mer information om vad föreningen gör just nu, gå in på sidan Aktuellt.

Tipsa gärna dina gamla kurskamrater och andra studiekamrater om den här hemsidan. Tveka inte att anmäla dig i alumndatabasen för att få löpande information om alumnverksamhetens aktiviteter.

Kontakta oss: Psykologialumnerna.uu@gmail.com

Efterlysning

Vi inbjuder alumner och studenter att delta i våra arbetsgrupper. Studenter får flera möjligheter till kontakt med yrkeserfarna psykologer och dessa i sin tur får dela med sig och utveckla sina professionella kunskaper i möten med studenter.

Idéer och engagemang från enskilda alumner och studenter har stor betydelse i arbetet med att skapa ömsesidig nytta och glädje. Du som är intresserad av något arbetsområde och vill veta mer, hör av dig till kontaktpersonen för arbetsgruppen.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin