Grundutbildningsnämnden (GUN)

Grundutbildningsnämnden behandlar frågor som rör grundutbildningen vid institutionen. Till dess uppgifter hör bl a att till styrelsen bereda beslut om förslag till utbildnings- och kursplaner samt att granska och följa upp kursvärderingar. GUN beslutar om inkomna ansökningar om bidrag för studentaktiviteter från studentföreningar. GUN är underställd institutionsstyrelsen. Ordförande är studierektor för grundutbildningen.

Sammansättning

Sammansättning fr.o.m. november 2023

Ordförande

Alexander Rozental, studierektor

Lärare

Terje Falck-Ytter
Olof Hjorth
Håkan Nilsson
Erik Rautalinko
Petri Laukka

Ebba Elwin (1 suppleant)
Martin Cernvall (2 suppleant)
Monica Buhrman (3 suppleant)

Studenter

Jonna Nygren
vakant
vakant

Lukas Bokedal Byström (suppleant)
vakant
(suppleant)
vakant
(suppleant)

Yttrande- och närvarorätt

  • Programansvarig
  • Studieadministratör
  • Studievägledare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin