Välkommen till institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre delområden tillika avdelningar där både forskning och utbildning bedrivs.

Vår institution finns vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin