Professorslängd

1910–1914 Gustav Sundbärg

1916–1930 Nils Wohlin

1931–1938 Frans Josua Linders

1942–1970 Herman Wold

1971–2000 Karl Gustav Jöreskog

1976–2007 Anders Christoffersson

1987–1999 Reinhold Bergström

1991–1997 Adam Taube

2002–2014 Rolf Larsson

2003–2004 Anders Ågren

2008–ff Johan Lyhagen

2010–2011 Lennart Norell

2011–ff Fan Yang Wallentin

2015–ff Per Johansson

2019–ff Ingeborg Waernbaum

2021–ff Tatjana Pavlenko

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin