Statistikseminarier

Statistiska institutionen anordnar forskningsseminarier varje vecka under terminstid. Seminarierna äger rum på onsdagar klockan 10.15 i rum H317. Intresserade deltagare är välkomna.

Seminarieserien täcker alla forskningsområden som bedrivs vid institutionen. Till flertalet av seminarierna bjuds nationella och internationella talare in med syfte att knyta samman institutionen med kollegor som arbetar inom områden av gemensamt intresse. De inledande seminarierna i början av varje termin är reserverade för doktorander som presenterar de senaste resultaten av sin forskning.

Kontakta Yukai Yang om du har frågor om våra statistikseminarier.

Mer information om statistikseminarierna finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.

English

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin