Forskning vid statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen är en modern samhällsvetenskaplig institution med ett rikt historiskt arv. Vår forskning är internationellt förankrad och kännetecknas av disciplinär nyfikenhet och metodologisk spets.

Forskningsprojekt

Arbetets politiska betydelse

Arv via Miljö: Nya ansatser för att möjliggöra ökad kunskap om hur vi som sociala, ekonomiska och politiska varelser formas av samspelet mellan genetiska och sociala faktorer

Att försvaga eller försvara demokratin? Civilsamhället och elektoral autokrati i Kenya och Uganda

Barnpolitikens uppkomst och utveckling i ett jämförande perspektiv

Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete

Contributivism On Practices, Debates and Attitudes About Grounding Democratic Inclusion on Economic Contributions

Democratic Self-Defense: The Social Model

Den politiska ojämlikhetens uppkomst och reproduktion: Politisk mobilitet i Sverige under 100 år

Den politiska oppositionens paradox i Europa: en analys av plenumdebatter i tretton parlament

De offentliga investeringarnas politik

Drömmen om det jämlika samhället: nostalgi eller levande vision?

Ett aktivt civilsamhälle? Statens relation till civilsamhället i Indien och Etiopien

Expertmyndigheters betydelse för demokratisk deliberation: att balansera mellan behovet av expertis och värdet av politisk jämlikhet

Gender Aspects on Election Violence

Gender Politics and Electoral Authoritarianism

Gender, politics and violence in Thailand

Gender and social media in contentious elections

Global Economic Crisis

Governing public professions: Performance management and professional autonomy in the police and military

Gymnasieutbildning för jämlikt politiskt deltagande? Betydelsen av form och innehåll

Hur kan fackliga organisationer bidra till att öka jämställdheten i arbetslivet? En studie av LO som jämställdhetspolitisk aktör

Hur påverkar statlig tillsyn välfärdens professioner?

Liberal nationalism i välfärdsstaten

Mapping Women Peacemakers: Exploring the “More Women-More Peace” Nexus

Mellan fri rörlighet och hårda gränser: Implementeringen av inre gränskontroller som utmaning för eller utvidgning av den Europeiska integrationen

Nationen i pandemin, nordiskt guld eller nordiskt mörker? Samspelet mellan nationell identitet, politisk tillit, affektiv polarisering och attityder till invandrare i Danmark och Sverige 2020-2021

Nya roller i en hotfull värld? Hur liberala småstaters utrikespolitik förändras i en ny säkerhetsmiljö

Opposition to Gender Equality Policies in the European Multi-Level Space: The Case of Abortion

Partier, politiker och personliga band: En individbaserad ansats till studiet av koalitionsbildning

Persona Project

Pippiparadoxen och statsindividualismen

Rationalism och kontrafakticitet. Iakttagelser och slutsatser från ett forskarliv

Relationen mellan stat och fackförbund under auktoritärt styre: samverkan, samarbete, samlevnad och motarbete

Reminder Project

Sexual Corruption

Skattepraktik i Afrika Söder om Sahara

Skolstrejk för klimatet - en undersökning om skolelevernas klimataktivism

The Heavy Metal Project

The Politics of Resentment

Thomas Hobbes och samvetsfriheten: Tolkningens och kritikens samhörighet

Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden

Trampoline

Varieties of Peace

Är parlamentet en jämställd arbetsplats? En studie av svenska riksdagens arbetsvillkor och dess inverkan på ledamöters uppträdande

Ödesåret 1809. Hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda.

Forskare och publikationer

Seminarier och disputationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin