De offentliga investeringarnas politik

I forskningsprojektet ”De offentliga investeringarnas politik” undersöker Pär Nyman och Axel Cronert sambandet mellan brist på statliga investeringar och kortsiktiga politiska mål.

  • Period: 2018-01-01 – 2022-03-31
  • Budget: 3 530 000 kr
  • Finansiär: Forte

Beskrivning

Det finns mycket som tyder på att nivån på de offentliga investeringarna i många länder är alldeles för låg. Investeringsbehoven är stora inom både utbildning och infrastruktur, samtidigt som det låga ränteläget innebär att de ekonomiska argumenten för ökade investeringar är starkare än på mycket länge. Trots detta sjunker nivån på de offentliga investeringarna i de flesta rika länder. Hur kan det komma sig? Pär Nyman och Axel Cronert studerar två möjliga förklaringar till varför välbehövliga investeringar inte alltid kommer till stånd. För det första kan regeringar prioritera utgifter med omedelbar avkastning i stället för långsiktiga investeringar om de tror att det förstnämnda gynnar deras chanser att bli omvalda. För det andra är investeringar behäftade med viss osäkerhet, exempelvis kring huruvida beslutet skulle rivas upp vid ett maktskifte.

– Av samma skäl som ett ensidigt fokus på att vinna nästa val ibland har fått regeringar att spendera i stället för att spara, kan den typen av kortsiktighet även resultera i en brist på investeringar. Insikten om den första risken har haft ett stort inflytande på både forskning och hur vi utformar våra finanspolitiska ramverk, men vi vet väldigt lite om hur stor den senare problematiken är, säger Pär Nyman som leder projektet. Därför kommer vi nu att genomföra ett antal delstudier som på olika sätt belyser frågan om hur budgetregler och förväntade valutfall påverkar hur regeringar prioriterar mellan kortsiktig konsumtion och olika slags investeringar.

Projektledare: Pär Nyman
Medarbetare: Axel Cronert

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin