Gender and social media in contentious elections

Syftet med det här projektet är att undersöka hur sociala medier påverkar politiska kandidater i repressiva stater och om det råder någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga kandidater påverkas.

  • Period: 2019-01-01 – 2021-12-31
  • Budget: 3 900 000 kr
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Sociala medier har förändrat förutsättningarna för det offentliga samtalet. Bland annat påstås de påverka politiska kandidater i repressiva stater på både ett positivt och negativt sätt. Å ena sidan kan sociala medier ge oppositionella och andra marginaliserade grupper nya möjligheter för organisering och kampanjarbete. Å andra sidan ger de förtryckande regimer nya verktyg att tysta och skrämma oppositionspolitiker. I projektet vill vi titta närmare på båda dessa dynamiker i samband med parlamentsvalet i Tunisien 2019. Vi vill också undersöka om manliga och kvinnliga kandidater påverkas i olika omfattning och på olika sätt av sociala medier, säger Pär Zetterberg som leder projektet.

Projektledare: Pär Zetterberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin