Liberal nationalism i välfärdsstaten

En studie av nationell identitet och ekonomisk solidaritet genom en förening av politisk teori och politisk psykologi

  • Period: 2015-01-01 – 2020-12-31
  • Budget: 6 252 000 kr
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Liberala nationalister menar att en känsla av gemensam nationell identitet utgör en viktig källa för solidaritet i samtida liberala demokratier. Detta är särskilt viktigt i tider av ökande politisk polarisering och dalande tillit. Men innehållet i denna nationella identitet måste vara öppet och inkluderande nog för att nationalismen ska få kallas för just liberal. Tidigare forskning ger en ytterst spretig bild av de empiriska effekterna av olika former av nationell identitet. Vad kraven är för att en nationell identitet verkligen ska kunna kallas för liberal är alltså fortfarande en öppen fråga. Detta forskningsprojekt söker svaret på denna och liknande frågor. Det yttersta syftet är att utveckla teorin och den empiriska kunskapen om liberal nationalism, liksom om nationell identitet i allmänhet.

Jag tar mig an dessa samtidsaktuella frågor genom en kombination av kvantitativ studier av attityddata och normativ politisk teori. Jag samarbetar med David Miller på Nuffield College i Oxford. Tillsammans har vi redigerat en antologi som för samman teoretiker och politiska psykologer som studerar nationell identitet, men vars resultat och analyser hittills sällan kopplats samman med varandra: Liberal Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions, säger projektledaren Gina Gustavsson.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin