Seminarier och konferenser

Forum för judiska studier anordnar regelbundet seminarier, föreläsningar och workshops med såväl svenska som internationella forskare. De senare kommer oftast till FJS som en del av samarbetet med Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Vanligen hålls mellan sex och åtta seminarier/föreläsningar per termin. Därtill ordnas årligen en workshop för doktorander vid svenska lärosäten inom fältet judiska studier. Det finns möjlighet att på FJS:s seminarier ventilera texter och ansökningar om projektmedel inom FJS:s verksamhetsområde. Seminarierna ordnas ofta tillsammans med andra institutioner inom Uppsala universitet och hålls tisdagar, onsdagar (vilket är vanligast) eller torsdagar 15.15–17.00 eller (mindre vanligt) 13.15-15.00. Seminarierna hålls i normala fall via Zoom och på campus (vänligen se Kalendarium).

Forum för judiska studier ordnar även konferenser. Hittills har två större internationella konferenser hållits, Deutschsprachige jüdische Emigration nach Schweden, som arrangerades tillsammans med Moses Mendelsohn Zentrum, Potsdam och Children of Abraham: Jewish and Islamic Studies in an Academic Setting (2019)

Därtill deltar FJS regelbundet som medarrangör vid konferenser anordnade av systerinstitutioner och samverkanspartners.

VÅRTERMINEN 2024

Goggan, avocado plants and Stockholmskosher: Doing Jewish in Contemporary Sweden

Datum: 13 Februari
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Hanna Nir, nyantagen doktorand vid Teologiska institutionen (Religionssociologi), Uppsala universitet,”Goggan, avocado plants and Stockholmskosher: Doing Jewish in Contemporary Sweden”. Presentation av avhandlingsprojekt

Malmöjudiskt: 1972–2021

Datum: 20 februari
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Journalisten och författaren Arne Järtelius, Malmö, pratar om sin bok Malmöjudiskt: 1972–2021 med docent Pontus Rudberg, Segerstedtinstitutet, GU.

You are Making Me Uncomfortable: Holocaust as a Source of Poland’s Unease

Datum: 5 mars
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Dr. Tadek Markiewicz, postdoc vid Hugo Valentin-center, You are Making Me Uncomfortable: Holocaust as a Source of Poland’s Unease.”

Plats i staden

Datum: 19 mars
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Docent Pia Lundquist, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, presenterar sin uppmmärksammade bok Plats i staden, om judiskt liv i Göteborg under 1800-talet.

"Can Two Kings Use One Crown?": The Myths of the Diminishing of the Moon and a Rabbinic Critique of the Tetrarchy

Datum: 26 mars
Tid: 16.15–18.00
För uppgift om Zoom-länk, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Professor Yakir Paz, Hebrew University, “Rabbinics”

The Excavation of the Late Roman (early fifth century C.E.) Synagogue at Huqoq in Galilee

Datum: 11 april
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Dennis Mizzi, lecturer in Hebrew and Ancient Judaism at the University of Malta, “The Excavation of the Late Roman (early fifth century C.E.) Synagogue at Huqoq in Galilee”. Samarrangemang med det Bibelvetenskapliga ämnet.

The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in the Theresienstadt Ghetto

Datum: 16 april
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Silvia Goldbaum Tarabini, Rigsarkivet, Köpenhamn, “The Jews of Denmark in the Holocaust: Life and Death in the Theresienstadt Ghetto”.

Ritual and the Spectacular Imagination: An Episode in the Performance Reception of the Mishnah

Datum: 14 maj
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Professor, Yair Lipshitz, Tel Aviv University, “Ritual and the Spectacular Imagination: An Episode in the Performance Reception of the Mishnah”. Efterföljande middag

The Fabrics of Resistance: The Contribution of Female Jewish Couriers in the Second World War.

Datum: 15 maj
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Dr. Sylwia Szymańska-Smolkin, Institutionen för historia och samtidshistoria, Södertörns högskola, ”The Fabrics of Resistance: The Contribution of Female Jewish Couriers in the Second World War.”

Fostran till radikalism. Chabad och barnen

Datum: 4 juni
Tid: 15.15–17.00
För uppgift om lokal, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Doktorand Hannes Sonnenschein, Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet, ”Fostran till radikalism. Chabad och barnen”. Presentation av ett avhandlingsprojekt

 

HÖSTTERMINEN 2024

Jewish-Christian Relations

Datum: 27 maj
Tid: 16.15–18.00
För uppgift om Zoom-länk, vänligen kontakta lars.m.andersson@hist.uu.se

Professor Karma Ben-Johanan, Hebrew University, “Jewish-Christian Relations”

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin