Utbildningar vid teologiska institutionen


Symboler för olika religioner

 

 

Religion berör allt från världspolitik till enskilda individers sökande efter lycka och mening. Utan kunskap om religion blir därför historien, samhället och de kulturella uttrycken ofta obegripliga.

Med våra cirka 1200 studenter och omkring 100 aktiva forskare, professorer och lektorer, är Teologiska institutionen idag Sveriges största enhet för forskning och utbildning om religion, teologi och närliggande områden.

Vi har två kandidatprogram, sex magister- och masterprogram och ett stort antal fristående kurser på både campus och distans, där du får lära dig att förstå tro, livsåskådningar och livsstil hos miljoner människor, globalt och lokalt, i historia och nutid.


Vid Teologiska institutionen bedrivs också utbildning på forskarnivå.
Här hittar du mer information om forskarutbilningen

 

 

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin