Docenturföreläsning: Högre symmetri i algebra och geometri


  • Datum: 22 november 2023, kl. 15.15–16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet, rum 2005 och på Zoom
  • Typ: Föreläsning
  • Föreläsare: Seidon Alsaody
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Seidon Alsaody

Matematiska institutionen inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Matematik. Föreläsare: Seidon Alsaody. Titel: Högre symmetri i algebra och geometri

Sammanfattning

En grundläggande princip i algebra och geometri är att försöka förstå objekt genom att studera deras symmetrier. Vi kan redan intuitivt förstå att exempelvis en cirkel har mer rotationssymmetri än en triangel. Undersökningen av symmetrier inom algebra och geometri har utvidgats till allt allmännare objekt i högre dimensioner. Inom algebraisk geometri har detta mynnat ut i studiet av algebraiska grupper, som idag är ett aktivt forskningsområde med många tillämpningar. Jag kommer att ge en inblick i hur dessa grupper ser ut och hur de beskriver allt från de symmetrier vi möter i linjär algebra till de exceptionella symmetrier som jag undersöker i min forskning.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande är professor Volodymyr Mazorchuk och docenturnämndens representant är professor Di Yuan

Delta på plats eller via Zoomlänk (mötes-ID 64719905042 och lösenord symmetri)

Välkomna!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin