Universitetets födelsedag

  • Datum: 9 oktober 2023, kl. 16.00–17.30
  • Plats: Universitetshuset
  • Typ: Akademisk högtid
  • Arrangör: Kommunikationsavdelningen
  • Kontaktperson: Gabriella Almqvist

Kom och fira universitetets födelsedag med oss! Under högtiden delar vi ut 2023 års priser och medaljer vid Uppsala universitet.

Prisceremoni i universitetsaulan med festmusik av Kungliga Akademiska kapellet, La Cappella och solist Charlotta Larsson, sopran.

Fri entré. Kom och fira universitetets födelsedag med oss.

Högtidsföreläsning av FD Docent Carl Frängsmyr på temat ”De mänskliga rättigheterna och Uppsala universitet: Martin H:son Holmdahl och hans pris”

2023 års pristagare

Björkenska priset

Dan I Andersson och Lena Claesson-Welsh

Hjärnäpplet

Inger Persson

Rudbeckmedaljen

Annica Black-Schaffer, Gunilla Enblad och Neil Price

Linnémedaljen

Mattias Jakobsson

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi

Belén Martin Matute

Oscarspriset

Josefin Lindgren och Elin Svensson

Martin H:son Holmdahls-priset

Pristagare Ove Bring Elisabeth Rynning. Hedersomnämnande Brian Palmer och Andreas Tolf

Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning

Ukri Soirila

Pedagogiska priset

Karen Brounéus, Henrik Dellestrand, Crister Elvingson, Maria Klingenberg och Tryggve Nevéus

Årets Uppsalastudent

Sigfrid Stjärnholm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin