Nils Celsius i kläm – Galileoaffären i Uppsala 1679

  • Datum: 21 november 2023, kl. 19.00–20.00
  • Plats: Ekonomikum, Hörsal 1, Kyrkogårdsgatan 10
  • Typ: Föreläsning
  • Föreläsare: Eric Stempels
  • Webbsida
  • Arrangör: Svenska Astronomiska Sällskapet och institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Eric Stempels

Astronomen Nils Celsius doktorsavhandling Astronomins grundläggande principer lades fram 1679 vid Uppsala universitet, men disputationen stoppades ("inhiberades") efter en infekterad process där den teologiska fakultetens representanter motsatte sig Celsius argument för den heliocentriska världsbilden baserade på astronomiska observationer. Processen har likheter med den välkända Galileoaffären. Föredraget behandlar avhandlingens kontext och konsekvenser.

Celsius avhandling översattes till svenska från latinet, och publicerades tillsammans med en vetenskapshistorisk och filosofisk kommentar av Erik B. Karlsson och Eric Stempels i boken Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen (Fri Tanke, 2020).

Eric Stempels från Uppsala universitet berätta om en dramatisk men alltför lite känd vetenskapshistorisk episod där vetenskap och religion krockade: Nils Celsius i kläm – Galileoaffären i Uppsala 1679. Eric Stempels forskar om stjärnor och exoplaneter. Han har tillsammans med Erik B. Karlsson skrivit boken Nils Celsius, kyrkan och naturvetenskapen.

Varmt välkomna!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin