Öppna workshops om elfordon

  • Datum: 23 november 2023, kl. 14.15–16.15
  • Typ: Workshop
  • Arrangör: Institutionen för elektroteknik, avdelningen för elektricitetslära
  • Kontaktperson: Jennifer Leijon

Välkommen till två öppna seminarier på engelska om elfordon! Alla intresserade är välkomna att delta i dessa öppna seminarier. Ingen tidigare erfarenhet av arbete inom området behövs.

Anmäl dig till dessa workshops senast den 17 november.

Innehållet i respektive workshop är: en översikt över projektet, diskussioner på tre relevanta frågor, initiala resultat från projektet, framtida forskning och våra övriga tankar.

Workshop 1: Elfordonsbatterier och laddningsstrategin.
Forskningsprojekt: Laddningsstrategins inverkan på elbilens batterisystem (LIEB) finansierat av Energimyndigheten.

Frågor att diskutera på Workshop 1:
1. Hur kan elfordonsbatterierna påverkas av laddningsstrategier, och vilka är utmaningarna och möjligheterna?
2. Vilka är de framtida laddningsstrategierna för elbilsbatterier?
3. Hur kan fordonsbatterierna utformas, laddas eller återanvändas för att stödja hållbarhet i transportsystemet?

Litteratur till Workshop 1 för intresserade (men inte nödvändigt att läsa för
deltagande): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590116819300050

En kort paus.

Workshop 2: Elflygplan och laddning på flygplatser.
Forskningsprojekt: Interregional Perspectives on Infrastructure Investment Optimization for Flight Electrification and Decarbonization (iFED) finansierat av Resilient Competence Centre.

Frågor att diskutera på Workshop 2:
1. Hur skulle det framtida flyget kunna elektrifieras och hur skulle framtidens resande vara annorlunda mot idag?
2. Vad behövs för ett hållbart framtida flyg, och vilka är möjligheterna och utmaningarna?
3. Vilken typ av infrastruktur behövs på flygplatserna för att möjliggöra elflyg, såsom laddinfrastruktur?

Litteratur till Workshop 2 för intresserade (men inte nödvändigt att läsa för
deltagande): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261923013107?via%3Dihub

Välkommen!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin