Mot biomimetisk katalys: Utvinning av designprinciper hos enzymer genom elektrokemi

  • Datum: 7 december 2023, kl. 11.00–12.00
  • Plats: Ångström 4001 och Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68408512713 (passcode: biomimetic)
  • Typ: Docentföreläsning
  • Föreläsare: Dr Alina Sekretareva
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Alina Sekretareva

Institutionen för Kemi- Ångström inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Molekylär Biomimetik. Under denna föreläsning kommer Alina Sekretareva diskutera de unika fördelarna med elektrokemi för att avslöja grundläggande information om enzymers funktionalitet och elektron-protonkoppling i biologisk katalys.

För att uppnå en ren energiekonomi krävs utveckling av hållbara katalysatorer som effektivt kan aktivera små molekyler som O2, CO2 och H2O. Naturen erbjuder en ritning för denna utmaning genom den enastående effektiviteten hos redoxenzymer som aktiverar små molekyler med hjälp av jordens rikliga metaller i sina aktiva säten. Trots dessa enzymers lovande potential har försök att replikera deras reaktivitet i biomimetiska katalysatorer stött på betydande hinder. Detta främst på grund av bristande förståelse för de intrikata reaktionsmekanismerna som används av enzymerna.

Ordförande: professor Johannes Messinger

Docenturnämndens representant: professor Gunnar Westin

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin