Docentföreläsning: The origin of the face: how a 415-million-year-old armoured ”fish” (placoderm) bridges the gap between jawless and jawed vertebrates

  • Datum: 11 december 2023, kl. 14.00–16.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum, Lindahlsalen
  • Typ: Docentföreläsning
  • Föreläsare: Dr Vincent Dupret
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för organismbiologi
  • Kontaktperson: Vincent Dupret

Om ansiktets ursprung – hur en 415 miljoner år gammal pansarfisk (placoderm) länkar ihop ryggradsdjur med käkar och de utan.

Ordförande: professor Per Ahlberg

Docenturnämndens representant: professor Stefan Knight

Se den engelska versionen av evenemanget för en sammanfattning av föreläsningen.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska/engelska

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin