Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter i högstadiets historieämne: Möjligheter, utmaningar och didaktiska implikationer

  • Datum: 12 december 2023, kl. 15.15–17.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/67518337118
  • Typ: Seminarium
  • Föreläsare: Olle Nolgård, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskningsmiljön kring barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU); Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Hassan Sharif

Uppsala universitet bjuder in till en öppen seminarieserie om rasism och förändringsarbete i förskola och skola.

Seminarieserien Rasism i förskola och skola är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsvetenskap och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Vi vänder oss till dig som är student eller yrkesverksam lärare samt andra som vill lära sig mer om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola. Syftet är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion.

Här har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Seminarieserien äger rum digitalt tisdagar klockan 15:15-17:00.

Ingen anmälan krävs.

Länk till mötesrum i Zoom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin