3.1.3 Enheten för redovisning

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för ekonomi och upphandling

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin