3.1.6 UFV - Ekonomi

Del av Universitetsförvaltningen; Avdelningen för ekonomi och upphandling

UFV-ekonomi ansvarar för det ekonomiadministrativa stödet till avdelningarna vid universitetsförvaltningen.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin