3.11.2.4 Enheten för studentstöd

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för medicin och farmaci

Hos enheten för studentstöd arbetar de flesta, men inte alla, av de studievägledare som stöttar vetenskapsområdets studenter samt även handläggare som ger administrativt stöd i vissa programövergripande frågor. Vi hjälper till med vägledning för studenter, handläggning av studentärenden och programövergripande administration av andra slag.

Fax:
018-50 42 35
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1
Postadress:
Box 586
751 23 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin