3.11.3.2 Enheten för forskningsstöd

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för teknik och naturvetenskap

Tf. Enhetschef: Anna-Carin Lundqvist

Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer. Enheten arbetar också med forskningsansökningar inom EUs ramprogram och de som kräver central hantering, t ex Wallenbergstiftelserna, NIH och universitetsgemensamma ansökningar. Utöver ansökningsprocessen är enheten aktiv vid uppföljning och återrapportering, t ex strategiska forskningsområden, Linnémiljöer och starka forskningsmiljöer.

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin