3.11.2.3 Enheten för ledningsstöd

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för medicin och farmaci

Enheten för ledningsstöd stödjer vetenskapsområdets områdesnämnd, dess beredande och beslutande organ samt ledning. Utöver det hjälper vi personal och övrigt verksamma vid institutionerna inom vetenskapsområdet med information om pågående ärenden och processer. Vi hanterar bl.a. frågor om rekrytering av lärare, antagning som docent eller excellent lärare, befordringar, vetenskapsområdets ekonomi, verksamhetsplanering och uppföljning, centrumbildningar, remisser samt kommunikation.

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin