3.11.1 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier

Kansliet bereder beslut och ger service till rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Anna Sofia Hedberg, tel. +46 18 4716982

Bitr. kanslichef: Magnus Ödman, tel. +46 18 4717992

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.hum-sam.uu.se
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin