3.11.2.1 Enheten för forskningsstöd

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för medicin och farmaci

Enheten för forskningsstöd vid kansliet för medicin och farmaci stödjer forskare och områdesledning i frågor som rör forskningsfinansiering, internationalisering, samverkan och forskningsinfrastruktur. Vi ansvarar dessutom för tjänstemannastödet till områdets kommittéer för samverkan och forskningsinfrastruktur. Vi ger även stöd vid uppstart och genomförande av nya centrumbildningar och prioriterade större forskningssatsningar.

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin