3.11.3.3 Enheten för studentservice

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för teknik och naturvetenskap

Enhetschef: Anna-Carin Lundqvist

Enheten för studentservice ger stöd och service till alla studenter som läser på teknisk naturvetenskaplig fakultet. Enheten ansvarar för att samordna serviceutbudet vid de olika campusområdena, fakultetens schemaläggning, frågor kring internationella studenter, karriärcoachning och webbinformation. Enheten ansvarar också för fakultetens arbete med likabehandling av studenter. Programadministration och programstudievägledning för ingenjörsprogrammen ligger på enheten för studentservice.

Telefon:
018-471 31 03
E-post:
reception-angstrom@uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/student/fakultet/teknisk-naturvetenskapliga

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin