3.11.3.4 Enheten för kommunikation och skolsamverkan

Del av Universitetsförvaltningen; Områdeskanslier; Kansliet för teknik och naturvetenskap

Enhetschef: Johanna Lundmark

Enheten för kommunikation och skolsamverkan (tidigare Teknat samverkan) är ett stöd för ledning och institutioner inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i frågor gällande skolsamverkan, kommunikation, synlighet, samt rekrytering av studenter nationellt och internationellt. Enheten utför en mängd fakultetsgemensamma aktiviteter och projekt inom ovan nämnda områden, t.ex. samordning av studiebesök, fakultetens webbsidor, examensceremoni, skolkontakter, och alumnverksamhet.

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin