3.14.1 Enheten för studenthälsa

Del av Universitetsförvaltningen; Studentavdelningen

Enheten för studenthälsa erbjuder både förebyggande och behandlande hälsovård, i form av bland annat individuella samtal och rådgivning, information, kurser, workshops och samverkansgrupper. Enheten arbetar även med förebyggande livsstilsfrågor och utbildningar för mottagningsansvariga studenter. I enhetens lokaler i Uppsala finns även ett ljusrum, öppet för studenterna under vinterhalvåret.

Besök oss på www.uu.se/studenhalsan

Telefon:
018-471 69 00
E-post:
studenthalsan@uu.se
Besöksadress:
Övre Slottsgatan 7
753 10 UPPSALA
Postadress:
Övre Slottsgatan 7
753 10 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/studenthalsan
Stf. enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin