3.14.2.3 Stipendiekansliet

Del av Universitetsförvaltningen; Studentavdelningen; Enheten för studieadministration

Vid enheten för studieadministration, Studentavdelningen, finns gruppen Stipendiekansliet. Vi jobbar med universitetets stipendier. Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

Vi ger allmänna råd och stöd i frågor om stipendier. Stödet riktar sig både till studenter och anställda.

Telefon:
018-471 47 50
E-post:
stipendier@uu.se
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www2.uu.se/student/bostad-och-ekonomi/stipendier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin