3.14.3 Enheten för studie- och karriärvägledning

Del av Universitetsförvaltningen; Studentavdelningen

Enheten för studie- och karriärvägledning arbetar med vägledning och service till studenter och blivande studenter i frågor som rör studier och karriär. Vi arbetar också med stöd och service till institutioner och fakulteter. De områden vi arbetar med är:

- Vägledning före, under och efter studierna

- Karriäraktiviteter genom UU Karriär och karriärportalen UU CareerGate

- Stöd till studenter med funktionsnedsättning

- Breddad rekrytering, lika villkorsfrågor och mångfaldsfrågor

- Produktion av utbildningsinformation

- Fortbildning för studievägledare vid Uppsala universitet

Se även www.uu.se/vagledning och www.uu.se/karriar.

Telefon:
018-471 47 10
E-post:
studentservice@uu.se
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/student
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin