3.9.2 Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv

Del av Universitetsförvaltningen; Juridiska avdelningen

Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv (EIRA) utgör universitetsförvaltningens nav för informationshantering genom att bland annat utveckla funktioner för att förbättra och professionalisera informationsförsörjningen vid myndigheten.

Bland dessa funktioner kan e-3d3 nämnas (integration av system med förenklade gränssnitt för automatiska ärendeflöden) och Aivot (chatbot för diarieföring och generativ AI för information i olika sammanhang).

Medarbetare kan även kontakta oss för frågor kring handlingsoffentlighet och GDPR och hanterar universitetets elektroniska och fysiska arkivresurser..

Expeditionstider:

Måndag - fredag 09.00 - 11.30 samt 13.00 - 15.00

Klämdagar 10.00 - 12.00

Telefon:
018-471 15 00
E-post:
registrator@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/medarbetare/stod-och-verktyg/arkivering-och-diarieforing
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin