3.9.1 Enheten för juridik

Del av Universitetsförvaltningen; Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningens funktionsbrevlåda: juravd@uu.se

Frågor rörande disciplinärenden beträffande studenter: disciplin@uu.se

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin