Serviceassistenter

Del av Universitetsförvaltningen; Byggnadsavdelningen; Lokalvårdsenheten

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin