3.7.5 Enheten för miljö, fysisk arbetsmiljö och strategi

Del av Universitetsförvaltningen; Byggnadsavdelningen

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö arbetar för en god och säker arbetsmiljö vid universitetet, och ett effektivt miljö- och klimatarbete. Utbildningar, informationsinsatser och processledning syftar till att hjälpa verksamheten att bedriva ett säkert och högkvalitativt arbete, och inspirera till att hitta egen drivkraft för arbetsmiljö- och miljöarbete.

Enheten jobbar med verksamhetsutveckling och projekt inom bland annat biosäkerhet, kemikaliefrågor, kemikaliehanteringssystemet KLARA, fysisk arbetsmiljö, strålskydd, laboratoriesäkerhet, systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöledningssystem samt för att minska miljö- och klimatpåverkan från universitetet.

E-post:
miljo@uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin