3.12.1 HR-enhet Vetenskapsområden

Del av Universitetsförvaltningen; HR-avdelningen

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AF9
Enhetschef:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin