1.2.1 Rektor

Del av Universitetets ledning; Universitetsledningen och ledningsråd

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX3873

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin